kể tên các tuyến nội tiết của con người, tuyến nào kích thước lớn nhất, tuyến nào kích thước nhỏ nhất, tuyến nào quan trọng nhất? vì sao?

Question

kể tên các tuyến nội tiết của con người, tuyến nào kích thước lớn nhất, tuyến nào kích thước nhỏ nhất, tuyến nào quan trọng nhất? vì sao?

in progress 0
Maria 1 giờ 2021-09-20T08:45:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:47:08+00:00

  Vote cho mik vs

  Tuyến giáp.

   -Tuyến yên.

   -Tuyến sinh dục.

    -Tuyến tụy .

    -Tuyến trên thận.

  -Tuyến kích thước > I’ là Tuyến giáp.

  -Tuyến kích thước < I’ làTuyến yên.

  -Tuyến quan trọng I’ là Tuyến yên Tuyến yên là tuyến chủ đạo của cơ thể. Nó không chỉ tạo ra các hoócmôn cuả riêng nó, mà nó còn ảnh hưởng đến sự sản xuất của các tuyến khác. Tuyến yên được thấy ở đáy não. Nó được nối liền với cấu tạo dưới đồi kiểm soát nhiều mặt của cơ thể. Có nghĩa là các quy trình hoá học khác nhau mà chức năng là giữ cho mỗi bộ phận cơ thể con người hoạt động.

  0
  2021-09-20T08:47:11+00:00

  Đáp án:

  Các tuyến nội tiết là:

    +Tuyến giáp.

    +tuyến yên.

    +tuyến sinh dục.

    +tuyến tụy .

    +tuyến trên thận.

  -Tuyến kích thước lớn nhất là Tuyến giáp.

  -Tuyến kích thước nhỏ nhất là Tuyến yên.

  -Tuyến quan trọng nhất là Tuyến yên vì nó có vai trò điều khiển các tuyến nội tiết.

   chúc bạn học tốt !!!

   cho mình câu trả lời hay nhất nhé !!!

    mình đang rất cần !!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )