kể tên các tuyến nội tiết của con người, tuyến nào kích thước lớn nhất, tuyến nào kích thước nhỏ nhất, tuyến nào quan trọng nhất? vì sao?

Question

kể tên các tuyến nội tiết của con người, tuyến nào kích thước lớn nhất, tuyến nào kích thước nhỏ nhất, tuyến nào quan trọng nhất? vì sao?

in progress 0
Reese 2 giờ 2021-09-20T08:53:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:55:41+00:00

  Đáp án:

  Đáp án: Các tuyến nội tiết là: Tuyến giáp, tuyến yên, tuyến sinh dục, tuyến tụy và tuyến trên thận

  Tuyến kích thước lớn nhất : Tuyến giáp

   Tuyến kích thước nhỏ nhất: Tuyến yên

  Tuyến quan trọng nhất : Tuyến yên vì nó có vai trò là điều khiển các tuyến nội tiết

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-20T08:55:45+00:00

  Đáp án:

  Các tuyến nội tiết là:

    +Tuyến giáp.

    +tuyến yên.

    +tuyến sinh dục.

    +tuyến tụy .

    +tuyến trên thận.

  -Tuyến kích thước lớn nhất là Tuyến giáp.

  -Tuyến kích thước nhỏ nhất là Tuyến yên.

  -Tuyến quan trọng nhất là Tuyến yên vì nó có vai trò điều khiển các tuyến nội tiết.

   

  HỌC TỐT !!! CTLHN NHA BẠN !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )