Kể tên một số loại năng lượng tái tạo mà em biết? Trong khai thác và sử dụng các loại tài nguyên chúng ta cần chú ý và tiến hành gì? Ko chép mạng nha

Question

Kể tên một số loại năng lượng tái tạo mà em biết? Trong khai thác và sử dụng các loại tài nguyên chúng ta cần chú ý và tiến hành gì?
Ko chép mạng nha

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-09-27T12:50:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:52:27+00:00

  một số loại năng lượng tái tạo mà em biết:

   năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt

  (small hydro, sinh khối hiện đại, gió, mặt trời, địa nhiệt, và nhiên liệu sinh học)

  0
  2021-09-27T12:52:34+00:00

  – Một số năng lượng tái tạo em biết: 

  + Năng lượng Mặt Trời 

  + Năng lượng địa nhiệt

  + Năng lượng thủy triều 

  + Năng lượng gió

  ( Ko chép mạng nha )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )