Kể tên những người anh hùng của nhân dân ta tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?

Question

Kể tên những người anh hùng của nhân dân ta tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-05T01:51:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T01:53:13+00:00

    Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích,  Nguyễn Xí, Cầm Quý, Xa Khả Tham, Nguyễn Biểu, Lê Thạch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )