Kể tên và nêu vị trí của các bồn địa châu phi, các cao nguyên của Châu phi, vị trí của các con sông lớn của châu phi ( địa lý 5)

Question

Kể tên và nêu vị trí của các bồn địa châu phi, các cao nguyên của Châu phi, vị trí của các con sông lớn của châu phi ( địa lý 5)

in progress 0
Josephine 2 tuần 2021-09-12T23:16:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:18:04+00:00

   vị trí :

  + Sông Nile: Khu vực Bắc Mĩ.

  + Sông Niger: Ở miền Tây Trung Phi

  + Cao nguyên: Đông Phi, Ê-ti-ô-pi

  + Bồn địa: Côn-gô, Nin Thượng ,Ca-la-ha-ri

  0
  2021-09-12T23:18:12+00:00

  Ở châu Phi có:

  + Cao nguyên: Đông Phi, Ê-ti-ô-pi

  + Bồn địa: Côn-gô, Nin Thượng ,Ca-la-ha-ri

  Các vị trí của các con sông lớn của châu Phi.

  + Sông Nile: Khu vực Bắc Mĩ.

  + Sông Niger: Ở miền Tây Trung Phi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )