Kể thêm 1 số tài sản nhà nước và lợi ích công cộng mà em biết? Chúng ta là công dân cần có thái độ như thế nào với TSNN và lợi ích công cộng?

Question

Kể thêm 1 số tài sản nhà nước và lợi ích công cộng mà em biết? Chúng ta là công dân cần có thái độ như thế nào với TSNN và lợi ích công cộng?

in progress 0
Jasmine 5 tháng 2021-07-20T22:45:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:47:34+00:00

  – Một số tài sản của nhà nước ở địa phương: Rừng quốc gia, đất đai, sông hồ, vùng biển…

  – Lợi ích cộng đồng ở địa phương: Trạm y tế, công viên, trường học, cầu đường….

  – Chúng ta cần:

   + Không được lấn chiếm, phá hoại, sử dụng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng vào mục dích cá nhân.

   + Phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, không tham ô lãng phí khi được nhà nước giao quản lí tài sản

  0
  2021-07-20T22:47:50+00:00
  • Một số tài sản của nhà nước ở địa phương: Rừng quốc gia, đất đai, sông hồ, vùng biển…
  • Lợi ích cộng đồng ở địa phương: Trạm y tế, công viên, trường học, cầu đường….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )