Kết quả của các phong trào cách mạng từ 1930 đến 1939

Question

Kết quả của các phong trào cách mạng từ 1930 đến 1939

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-12-06T20:24:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:25:48+00:00

  Phong trào cách mạng 1936-1939 tiếp tục bồi bổ và phát triển cho nhưng nhân tố cưo bảo đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 lên 1 bước cao hơn

  *Qua phong trào đảng trưởng thành hơn về tư tưởng và tổ chức,chủ nghĩa mác lenin ngày càng thấm nhuần trong mỗi đảng viên CS.Đội ngũ cán bộ được xây dựng và phát triển cso năng lực và giàu kinh nghiệm. Các tổ chức cơ sở được phát triển tăng cương mối liên hệ với quần chúng nhân dân.Qua phong trào uy tín của Đảng đươc nâng lên một bước tiến rõ rệt

  *lực lượng CM cũng lớn mạnh không ngừng. thông qua ” mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương đội quân chính trị hùng hậu đã được xây dựng gồm hàng triệu người ở cả nông thon và thành thị, qua đó quần chúnh CM cũgn được thứ thách tôi luyện kinh nghiệm đấu tranh

  * Phong trào để laị nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho giai đoạn cách mạng sau:về tổ chức ,tập hợp quần chúng đấu tranh, về hình thức và phương pháp đấu tranhphong phú

  * Đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết để dưaĐẢng và lực lượng cách mạng ra đấu tranh trực tiếp giành chính quyền

  vì vậy đây được coi là cuộc diễn tâp thứ 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng 8

  0
  2021-12-06T20:26:10+00:00

  * Kết quả của các phong trào cách mạng từ 1930 đến 1939

  – Phong trào cách mạng 1930-1931:

  + Phong trào diễn ra mạnh mẽ, với hàng loạt các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác trên cả nước.

  + Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Chính quyền Xô viết ra đời thực hiện nhiều chính sách tiến bộ.

  + Tuy nhiên, sau đó bị thực dân Pháp đàn áp dã man, phong trào dần dần lắng xuống.

  – Thời kì 1932- 1935: lực lượng cách mạng dần dần phục hồi.

  – Phong trào dân chủ 1936 – 1939:

  + Thực dân Pháp phải nhượng bộ một số quyền về dân sinh, dân chủ

  + Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

  + Cán bộ đựợc tập hợp và trưởng thành và tích lũy bài học kinh nghiệm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )