Kết quả của phép chia:(5x2y-10xy2) :5xy là : A)2x-y. B)x+2y. C)2y- x. D)x-2y Giúp mình nhé.

Question

Kết quả của phép chia:(5x2y-10xy2) :5xy là :
A)2x-y. B)x+2y. C)2y- x. D)x-2y
Giúp mình nhé.

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-09T15:38:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:40:07+00:00

  Đáp án:

   \(D. \; x-2y\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left( {5{x^2}y – 10x{y^2}} \right):5xy\\
   = 5{x^2}y:5xy – 10x{y^2}:5xy\\
   = x – 2y
  \end{array}\)

  Vậy đáp án đúng là \(D. \; x-2y\)

  0
  2021-08-09T15:40:31+00:00

  Đáp án:D

   

  Giải thích các bước giải:  5x^2:5xy=x

                                           10xy^2:5xy=2y

  với toán chia kiểu này, lấy từng số hạng chia ra, sau đó (+) hoặc (-) các kết quả

  =>x-2y

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )