Kết quả của phép tính : Cho hai góc A , B phụ nhau và A – B = 200 . Số đo góc A bằng bao nhiêu

Question

Kết quả của phép tính : Cho hai góc A , B phụ nhau và A – B = 200 . Số đo góc A bằng bao nhiêu

in progress 0
Parker 2 giờ 2021-10-05T11:05:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T11:06:56+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : `hat{A}+hat{B}=90^o ; hat{A}-hat{B}=20^o`

  `=>` $\begin{cases} \widehat{A}=(90+20):2=55^o \\ \widehat{B}=90-55=35^o\end{cases}$

  Vậy `hat{A}=55^o ; hat{B}=35^o`

  0
  2021-10-05T11:07:05+00:00

  Tham khảo

   Theo bài ra ta có:

  `+) A-B=20^o`

  `⇒A=B+20^o`

  `+) A+B=90^o`

  hay $B+20^o+B=90^o$

  `⇒2B=90^o-20^o`

  `⇒2B=70^o`

  `⇒B=\frac{70^o}{2}=35^o`

  $⇒A=35^o+20^o=55^o$

  `\text{©CBT}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )