Kết quả mà phong trào dân chủ 1936-1939 đạt được

Question

Kết quả mà phong trào dân chủ 1936-1939 đạt được

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-21T03:34:52+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:36:30+00:00

  Kết quả mà phong trào dân chủ 1936-1939 đạt được là:

  Quần chúng được tổ chức , giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy thêm kinh nghiệm để xây dựng mặt trận thống nhất.

  0
  2021-09-21T03:36:45+00:00

  @phamnhuy6a1

  @gaumatyuki

  Kết quả lớn nhất mà phong trào dân chủ 1936-1939 đạt được là:

  Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )