kết quả phép tính -4 phần 7 – 2 phần -3

Question

kết quả phép tính -4 phần 7 – 2 phần -3

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-08-05T17:15:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:16:35+00:00

  Đáp án:

  `-4/7-2/-3`
  `= -12/21-(-14/21)`
  `=-12/21+14/21`
  `=2/21`

   

  0
  2021-08-05T17:17:10+00:00

  $\frac{-4}{7}$ – $\frac{2}{-3}$ 

  = $\frac{-4}{7}$ – $\frac{-2}{3}$ 

  = $\frac{-12}{21}$ – $\frac{-14}{21}$ 

  = $\frac{-12 + 14}{21}$

  = $\frac{2}{21}$

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )