Kết quả và ý nghĩa của phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 của Quốc tế thứ nhất

Question

Kết quả và ý nghĩa của phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 của Quốc tế thứ nhất

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-09-16T18:39:19+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:40:24+00:00

  kết quả

  hầu hết các thuộc địa Á, phi lần lượt trở thành thuộc địa của phương tây

  ý nghĩa:

  – Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ hơn, dưới sự lãnh đạo của một tổ chức quốc tế hay Quốc tế thứ nhất

  – Giai cấp công nhân được giác ngộ và nhận thức rõ hơn về vai trò của giai cấp mình thông qua các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác của Quốc tế thứ nhất.

  – Có tinh thần đoàn kết quốc tế thông qua Quốc tế thứ nhất.

  học tốt

  xin hay nhất

  0
  2021-09-16T18:40:54+00:00

  Kết quả:

  Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 hầu hết các nước ở châu Á châu Phi đều trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây

  Ý nghĩa

  Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ hơn, dưới sự lãnh đạo của một tổ chức quốc tế (Quốc tế thứ nhất).

  – Giai cấp công nhân được giác ngộ và nhận thức rõ hơn về vai trò của giai cấp mình thông qua các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác của Quốc tế thứ nhất.

  – Có tinh thần đoàn kết quốc tế thông qua Quốc tế thứ nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )