Kết thúc lần phân bào I trong giảm phân, các nhiễm sắc thể trong phân bào ở trạng thái gi ?

Question

Kết thúc lần phân bào I trong giảm phân, các nhiễm sắc thể trong phân bào ở trạng thái gi ?

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-16T01:54:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:55:51+00:00

  Đáp án:

   Kết thúc lần phân bào một từ 1 tb mẹ ban đầu tách thành 2 tb con, mỗi tb chứa n NST kép.

  Chúc bạn học tốt.

   

  0
  2021-10-16T01:55:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Kết thúc lần phân bào I của GP các NST ở trạng thái kép, vì ở kì giữa các NST trong cặp tương đồng xếp thành 2 hàng, kì sau mỗi NST kép phân li về 1 cực => kì cuối mỗi tế bào con chứa n NST kép 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )