Khả năng, nguyên tắc giáo dục tích hợp vào môn học mà thầy/cô đảm trách.

Question

Khả năng, nguyên tắc giáo dục tích hợp vào môn học mà thầy/cô đảm trách.

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-09T15:16:05+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T15:17:06+00:00

  Khả năng, nguyên tắc giáo dục mà thầy cô đảm trách:

  Sinh học,lịch sử,địa lí,âm nhạc,tiếng anh,công nghệ giáo dục công dân,tin học,vật lí,toán ,tiếng việt,….

  0
  2021-09-09T15:17:51+00:00

  Văn

  Toán

  Mĩ thuật

  Công nghệ

  Thủ công

  Tiếng anh

  Công dân

  Vật lý

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )