khả năng ,nguyên tắc giáo dục tích hợp vào môn sinh

Question

khả năng ,nguyên tắc giáo dục tích hợp vào môn sinh

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-10-28T11:42:06+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T11:43:12+00:00

  -Xác định , phân tích mục tiêu bài dạy.

  -Xác định các năng lực , thành tố bài dạy.

  -Xác định các kiến thức liên quan của các năng lực thành tố.

  -Xác định các trình tự thực hiện của các năng lực thành tố.

  -Xác định nhiệm vụ thực hành.

  0
  2021-10-28T11:43:31+00:00

  Đáp án:

   đây nha

  Giải thích các bước giải:

  -Xác định , phân tích mục tiêu bài dạy.

  -Xác định các năng lực , thành tố bài dạy.

  -Xác định các kiến thức liên quan của các năng lực thành tố.

  -Xác định các trình tự thực hiện của các năng lực thành tố.

  -Xác định nhiệm vụ thực hành.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )