Khác khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai? var X: Array[10..1] Of Integer; Giải thích ạ, mấy anh/chị làm đúng thì em vote 5* + cảm ơn,

Question

Khác khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?
var X: Array[10..1] Of Integer;
Giải thích ạ, mấy anh/chị làm đúng thì em vote 5* + cảm ơn, nhanh thì ctlhn nhé
Đừng spam ạ 🙂

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-08-17T13:09:42+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T13:11:21+00:00

    Khai báo sai vì chỉ số sai

    VAR  <Biến mảng> : ARRAY [chỉ số đầu..chỉ số cuối] OF <Kiểu dữ liệu>;

    (chỉ số đầu < chỉ số cuối)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )