Khách hàng của doang nghiệp gồm nhũng ai nghiên cứu thị truongf doanh nghiệp nhằm mục đích j

Question

Khách hàng của doang nghiệp gồm nhũng ai nghiên cứu thị truongf doanh nghiệp nhằm mục đích j

in progress 0
Serenity 5 tháng 2021-07-16T06:48:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:49:52+00:00

  Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích: – Nghiên cứu nhu cầu của khác hàng đối với hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh. Từ đó có lựa chọn phù hợp để kinh doanh. –

  0
  2021-07-16T06:50:34+00:00

  Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích: – Nghiên cứu nhu cầu của khác hàng đối với hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh. Từ đó có lựa chọn phù hợp để kinh doanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )