Khái niệm Chức năng, Nhiệm vụ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Question

Khái niệm Chức năng, Nhiệm vụ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-07-21T01:39:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:40:46+00:00

  Khái niệm :

  Dân chủ tập trung; Không có sự phân chia giữa 3 ngành lập pháp, hành pháp, và tư pháp, mà là sự thống nhất, phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền này.

  0
  2021-07-21T01:41:07+00:00

  Khái niệm : Là sự thống nhất,phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các quyền.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )