Khái niệm di sản văn hoá? Hãy kể tên các di sản văn hoá vật thể và các di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam mà em biết?

Question

Khái niệm di sản văn hoá? Hãy kể tên các di sản văn hoá vật thể và các di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam mà em biết?

in progress 0
Mackenzie 2 tuần 2021-07-11T00:34:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:35:36+00:00

  Di sản văn hóa là các sự vật có giá trị trong văn hóa.

  DI sản văn hóa phi vật thể :
  + Quan họ Bắc Ninh

  + Nhã nhạc cung đình Huế

  + Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

  Di sản văn hóa vật thể :
  + Vịnh Hạ Long 

  + Phố cổ Hội An

  + Cố đô Huế

  #Nocopy.

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-11T00:35:56+00:00

  Di sản văn hóa là di sản của các hiện vật vật thể và các thuộc tính phi vật thể của một nhóm hay xã hội được kế thừa từ các thế hệ trước, đã duy trì đến hiện nay và dành cho các thế hệ mai sau

  Di sản văn phi hóa vật thể: nón lá, áo dài, hát quan họ, ca trù…

  Di sản văn hóa vật thể : Phố cổ Hội An, Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, Khu Di tích Mỹ Sơn,..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )