– Khái niệm động lượng? – Khái niệm va chạm mềm? – Phát biểu sự biến thiên động lượng.

Question

– Khái niệm động lượng?
– Khái niệm va chạm mềm?
– Phát biểu sự biến thiên động lượng.

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-07-23T04:32:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:33:26+00:00

  Trả lời:

  Động lượng là đại lượng vectơ đặc trưng cho chuyển động của vật, được đo bằng tích của khối lượng và vận tốc của vật.

  $\vec{p}=m\vec{v} \ (kg.m/s)$

  Va chạm mềm là va chạm không đàn hồi, sau va chạm hai vật dính vào nhau thành một khối chung và chuyển động với cùng một vận tốc.

  `m_1\vec{v_1}+m_2\vec{v_2}=(m_1+m_2)\vec{v}`

  Sự biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

  `Δ\vec{p}=\vec{F}Δt`

  0
  2021-07-23T04:34:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  * Khái niệm động lượng 

  – Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v→ là đại lượng xác định bởi công thức 

  – Động lượng là một vec tơ cùng hướng với vận tốc của vật.

  – Đơn vị của động lượng là  (kg.m/s).

   * Va chạm mềm là va chạm không đàn hồi, sau va chạm hai vật gắn chặt vào nhau và chuyển động cùng với vận tốc giống nhau.

  * Sự biến thiên động lượng

  Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó, ta có:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )