Khái niệm giảm phân và nhận biết được loại tế bào thực hiện giảm phân

Question

Khái niệm giảm phân và nhận biết được loại tế bào thực hiện giảm phân

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-07-23T08:21:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:22:51+00:00

  – Giảm phân là quá trình phân bào xảy ra ở tế bào sinh dục chín trải qua 2 lần phân bào và 1 lần nhân đôi tạo ra các giao tử có bộ NST đơn bội phục vụ cho quá trình thụ tinh.

  – Giảm phân xảy ra ở tế bào sinh dục chín.

  0
  2021-07-23T08:23:31+00:00

  – Giảm phân là hình thức phân bào có thoi phân bào như nguyên phân, diễn ra vào thời kì chín của tế bào sinh dục, tạo ra các giao tử mang một nửa bộ NST của tế bào mẹ ban đầu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )