khái niệm góc bẹt góc vuông phụ nhau là gì??(mn ơi giúp mình vs mình cần gấp lắm)

Question

khái niệm góc bẹt góc vuông phụ nhau là gì??(mn ơi giúp mình vs mình cần gấp lắm)

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-11-10T21:04:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:05:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Góc bẹt là góc có số đo bằng $180$ độ

  Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng $90$ độ

  Góc vuông là góc có số đo bằng $90$ độ

  0
  2021-11-10T21:06:04+00:00

  Đáp án:

   Góc bẹt là góc có tổng số đo là 180 độ

  Góc vuông là góc có tổng số đo là 90 độ

  Góc phụ nhau là góc có tổng số đo là 90 độ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )