Khái niệm hiện tượng nhật thực, nguyệt thực

Question

Khái niệm hiện tượng nhật thực, nguyệt thực

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-07-08T18:25:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:26:36+00:00

  Nhật thực là :

  -Hiện tượng Trái Đất bị mặt trăng che khuất, không nhận được ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống hay Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng. Nhật thực thường xảy ra vào buổi sáng.

  -Có hai loại nhật thực : + Nhật thực toàn phần 

                                        + Nhật thực 1 phần

  Nguyệt thực là:

  -Hiện tượng Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất, không nhận được ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống hay Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng cùng năm trên một đường thẳng. Nguyệt thực thường xảy ra vào buổi tối ngày rằm.

                                   XIN HAY NHẤT NHA

  0
  2021-07-08T18:26:45+00:00

  Nhật thực là khi Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời. Điều này chỉ có thể xảy ra tại thời điểm trăng non khi nhìn từ Trái Đất, lúc Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất và bóng của Mặt Trăng phủ lên Trái Đất .

  Nguyệt thực là khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng hoặc xấp xỉ thẳng hàng với nhau, với Trái Đất ở giữa. Do vậy, nguyệt thực chỉ có thể xảy ra vào những ngày trăng tròn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )