khái niệm hình chiếu,cắt,mặt phẳng chiếu

Question

khái niệm hình chiếu,cắt,mặt phẳng chiếu

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-18T20:59:08+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T21:00:16+00:00

  Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiều đứng

  Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng

  Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh

  Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới

  Hình chiếu bằng có hướg chiếu từ trên xuống

  Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang

  0
  2021-09-18T21:00:43+00:00

  Hình chiếu là hình biểu diễn các phần thấy của vật thể đối với người quan sát . Phần khuất của vật thể được biểu diễn bằng nét đứt để giảm số lượng hình biểu diễn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )