khái niệm hô hấp ??vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây

Question

khái niệm hô hấp ??vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây

in progress 0
Kylie 4 tuần 2021-11-10T20:27:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:29:05+00:00

  – Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ để tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây.

  – Hô hấp có ý nghĩa quan trọng với cây vì hô hấp:

  + Phân giải các hợp chất hữu cơ để cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể.

  + Các sản phẩm phụ của hô hấp là nguyên liệu quan trọng cho các quá trình tổng hợp các chất cho cơ thể.

  0
  2021-11-10T20:29:35+00:00

  Bạn tham khảo nhé

  * Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và loại bỏ cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. Quá trình hô hấp bao gồm sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

  * Hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây vì:

  + Cây lấy khí oxi để phân giải chất hữu cơ để sinh sản ra năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.

  + Hô hấp sản ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cây.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )