khái niệm quyền khiếu nại và tố cáo của công dân so sánh quyền khiếu nại và tố cáo của công dân ý nghĩa quyền khiếu nại và tố cáo của công dân

Question

khái niệm quyền khiếu nại và tố cáo của công dân
so sánh quyền khiếu nại và tố cáo của công dân
ý nghĩa quyền khiếu nại và tố cáo của công dân

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-08-18T16:51:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:52:20+00:00

  1. Quyền khiếu nại: là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ.

  2. Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật.

  3. So sánh khiếu nại và tố cáo

  *Giống nhau:

  • Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp
  • Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
  • Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

  * Khác nhau:

  • Khiếu nại là người trực tiếp bị hại
  • Tố cáo là mọi công dân có quyền để ngăn chặn hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân.
  • ý nghĩa quyền khiếu nại và tố cáo của công dân
  • là quyền của công dân quy định theo hiến pháp
  • là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )