Khái niệm tài nguyên thiên nhiên và môi trường?

Question

Khái niệm tài nguyên thiên nhiên và môi trường?

in progress 0
aikhanh 6 tháng 2021-07-10T19:32:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:33:51+00:00

  *Khái niệm tài nguyên thiên nhiên:

  +Tài nguyên thiên nhiên là những của cải có sẵn trong tự nhiên, con người có thể sử dụng và khai thác chế biến.

  *Khái niệm môi trường:

  +Môi trường là các yếu tố tự nhiện, nhân tạo bao quanh con người tác động đến đời sống và sự phát triển của con người và thiên nhiên 

  Học tốt~~~~

  #Trâm#

  0
  2021-07-10T19:34:09+00:00

  * môi trường: là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên

  * tài nguyên thiên nhiên: là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người

  ????#ɷįᵰƫ_ᵭậᵱ_ɕɧᶏɨ ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )