khái niệm thực tiễn khái niệm nhận thức

Question

khái niệm thực tiễn
khái niệm nhận thức

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-12T18:56:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T18:58:10+00:00

  Kn của thực tiễn là có 2 loại 

  Nhận thức cảm tính 

  Là giai đoạn nhân thức được tạo nên nhờ các giữa quan giúp cho con người hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng 

  Nhận thức lí tính 

  Là giai đoạn nhận thức tiếp theo được tại nên ro nhận lên tại liêu nhận thức cảm tính và  thao tác cử tư duy dem laicho con người 

  0
  2021-09-12T18:58:31+00:00

  + Khái niệm thực tiễn dùng để chỉ toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.

  + Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )