khái niệm về các quan hệ khác loài là gì ? giúp mk

Question

khái niệm về các quan hệ khác loài là gì ? giúp mk

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-07-17T16:52:18+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-17T16:53:50+00:00

    Trong mối quan hệ khác loài, các sinh vật hoặc hỗ trợ hoặc đối địch với nhau. Trong quan hệ đối địch, một bèn sinh vật được lọi còn bèn kia bị hại hoặc cả hai bên cùng bị hại. …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )