Khai thác thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong 13 vùng ở đồng bằng sông Cửu Long là gì

Question

Khai thác thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong 13 vùng ở đồng bằng sông Cửu Long là gì

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-09T10:33:25+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:35:02+00:00

   thủy sản;

  diện tích thủy sản chiếm 70 %

  40 % sản lượng

  60 % so voiwsi cả nước

  Sản lượng thủy sản chiếm hơn 50% so với cả nước nhiều nhất ở các tỉnh Cà mau,kiên giang,An giang.

  Kiên Giang là tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất với 239.219 tấn thủy sản (năm 2000). 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )