khai triển biểu thức sau ( áp dung 7 hăng đẳng thức ) a, (4/7xy -9).(4/7xy+9) đầy đủ các bước giải cảm ơn + vote ạ

Question

khai triển biểu thức sau ( áp dung 7 hăng đẳng thức )
a, (4/7xy -9).(4/7xy+9)
đầy đủ các bước giải cảm ơn + vote ạ

in progress 0
Everleigh 1 ngày 2021-09-14T08:24:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:26:00+00:00

  (4/7xy -9).(4/7xy+9)

  = $\frac{16}{49}$ x²y²- 81

  0
  2021-09-14T08:26:18+00:00

  $(\frac{4}{7}xy-9)(\frac{4}{7}xy+9)$

  $=(\frac{4}{7}xy)^2-9^2$

  $= \frac{16}{49}x^2y^2-81$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )