khai triển đa thức a/ (3x^2-2x+1)+ 2.(x-1) b/ 3x.(5x^2-2x-1) c/ (x^2+2xy-3).(-xy) d/ X.(2x^2-3)-x^2 .(5x-1)+x^2

Question

khai triển đa thức
a/ (3x^2-2x+1)+ 2.(x-1)
b/ 3x.(5x^2-2x-1)
c/ (x^2+2xy-3).(-xy)
d/ X.(2x^2-3)-x^2 .(5x-1)+x^2

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-07-30T08:06:24+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:07:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/ (3x^2-2x+1)+2(x-1)$

  $=3x^2-2x+1+2x-2$

  $=3x^2-1$

  $b/ 3x(5x^2-2x-1)$

  $=15x^3-6x^2-3x$

  $c/ (x^2+2xy-3)(-xy)$

  $=-x^3y-2x^2y^2+3xy$

  $d/ x(2x^2-3)-x^2(5x-1)+x^2$

  $=2x^3-3x-5x^3+x^2+x^2$

  $=-3x^3-3x+2x^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )