Kháng chiến chống Pháp trải qua những chiến dịch lớn nào ? Chiến dịch nào quyết định kháng chiến chống Pháp thắng lợi ? Kết quả , ý nghĩa chiến dịch đ

Question

Kháng chiến chống Pháp trải qua những chiến dịch lớn nào ? Chiến dịch nào quyết định kháng chiến chống Pháp thắng lợi ? Kết quả , ý nghĩa chiến dịch đó
Cần gấp ạ

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2021-07-28T16:35:11+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:36:29+00:00

  Kháng chiến chống Pháp

  -Chiến dịch Việt Bắc – 1947.

  -Chiến dịch Biên giới – 1950.

  -Chiến dịch Trần Hưng Đạo 1951.

  -Chiến dịch Hoàng Hoa Thám 1951.

  -Chiến dịch Quang Trung 1951.

  -Chiến dịch Hòa Bình 1951.

  -Chiến dịch Tây Bắc 1952.

  -Chiến dịch Thượng Lào 1953.

  -mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ

   kết quả :đã đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hoàn toàn thắng lợi,

  ý nghĩa ; chấm dứt 9 năm kháng chiến chống Pháp trường kỳ và miền Bắc được hòa bình để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  -Thắng lợi đó không chỉ là thắng lợi của tinh thần quật cường, quả cảm của dân tộc Việt Nam mà đó là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )