Khi anh Khoai sắp đi chặt tre, phú ông hứa đến ngày hăm mốt (21) tháng 2 sẽ cho phép cha mẹ anh mang trầu cau sang hỏi con gái. Anh Khoai quên mất hôm

Question

Khi anh Khoai sắp đi chặt tre, phú ông hứa đến ngày hăm mốt (21) tháng 2 sẽ cho phép cha mẹ anh mang trầu cau sang hỏi con gái. Anh Khoai quên mất hôm nay là ngày bao nhiêu nên hỏi lại phú ông. Phú ông trả lời: “Nếu ngày kia là ngày mai thì ngày hôm nay kém ngày rằm (15) số ngày bằng số ngày mà ngày hôm nay hơn ngày rằm (15) nếu hôm kia là ngày mai”.
Vậy, hôm nay là ngày mùng mấy tháng 2?

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-07T06:19:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T06:21:02+00:00

  Gọi số cần tìm à : `x`

  Theo bài ra , ta có :

  `15 -x + 1 = x + 3 – 15`

  `15 + 1 – 3 + 15 = x + x`

  `28 = xxX`

  Vậy `x = 14 `và hôm đó là ngày $14/2$

  0
  2021-10-07T06:21:15+00:00

  Gọi ngày hôm nay là (x) . Vậy ta có chuỗi thời gian như sau:(x – 2) : ngày hôm kia; (x – 1) : ngày hôm qua; (x) : hôm nay; (x + 1) : ngày mai; (x + 2) : ngày kia. Theo đề: “Nếu ngày kia là ngày mai” thì  (x + 2) sẽ thành (x + 1) , tức là (x + 2) – 1. Vậy mỗi ngày trong biểu đồ đều lùi 01 ngày. “Ngày hôm nay” sẽ có ký hiệu mới là (x – 1) . “Thì ngày hôm nay kém ngày rằm” nên 15-(x-1) (VẾ A)“Nếu hôm kia là ngày mai” thì (x – 2) sẽ thành (x + 1) , tức là (x – 2) + 3. Mỗi ngày trong biểu đồ sẽ tiến 03 ngày. “Ngày hôm nay” sẽ mang ký hiệu mới là (x + 3) . “Ngày hôm nay hơn ngày rằm” thì (x + 3) -15 (VẾ B)Theo đề, ta có biểu thức sau: VẾ A = VẾ B hay 15 -(x – 1) = (x + 3) -15

  15 – x + 1 = x + 3 – 15

  15 + 1 – 3 + 15 = x + x

  28 = 2 ×× x 

  x = 28 : 2 

  x = 14

  Vậy “Ngày hôm nay” là 14/2.

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )