khi xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng, nếu hiệu giữa góc hợp bỏi tia phản xạ với mặt gương và góc tới có giá trị bằng 0 độ thì góc tới bằng?

Question

khi xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng, nếu hiệu giữa góc hợp bỏi tia phản xạ với mặt gương và góc tới có giá trị bằng 0 độ thì góc tới bằng?

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-08-16T16:21:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:22:57+00:00

  Giải thích:

  +Khi xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng, nếu hiệu giữa góc hợp bỏi tia phản xạ với mặt gương và góc tới có giá trị bằng 0 độ thì góc tới bằng 90 độ.

  Đáp án: 90 độ.

   

  0
  2021-08-16T16:23:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  khi xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng, nếu hiệu giữa góc hợp bỏi tia phản xạ với mặt gương và góc tới có giá trị bằng 0 độ thì góc tới bằng $90^{o}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )