khi xảy ra sấm chớp.một người quan sát đúng trêm mặt đất nhìn thấy chớp sáng rồi mới nghe thấy tiếng sấm .a hãy giải thích tại sao nghe thấy tiếng sấm

Question

khi xảy ra sấm chớp.một người quan sát đúng trêm mặt đất nhìn thấy chớp sáng rồi mới nghe thấy tiếng sấm .a hãy giải thích tại sao nghe thấy tiếng sấm sau khi nhỉn thấy tia chớp sáng.mặc dầu tiếng sấm và tia chớp sinh ra cùng 1luc btính khoảng cách từ nơi xảy ra sấm chớpđến người quan sát .biết sau biết sau khi nhìn thấy tia chớp được t=3 giây thì người quan sat mới nghe được tiếng sấm vận tốc âm truyền trong không khí là v=340m/s

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-08-05T16:28:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:29:52+00:00

  Đáp án: đó là vì trong không khí âm thanh truyền chậm hơn ánh sáng từ chỗ phát ra tiếng động cho truyền đến tai và mắt ta ở tận phía dưới

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-05T16:30:24+00:00

  Đáp án:

   1020m

  Giải thích các bước giải:

  a) Do vận tốc ánh sáng lớn hơn vận tốc âm thanh truyền trong không khí nên ta nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sấm.

  b) Thời gian tia chớp truyền là:

  \({t_1} = \dfrac{s}{{{v_1}}} = \dfrac{s}{{{{3.10}^8}}}\)

  Thời gian tiếng sấm truyền là:

  \({t_2} = \dfrac{s}{{{v_2}}} = \dfrac{s}{{340}}\)

  Ta có:

  \({t_2} – {t_1} = 3s \Rightarrow \dfrac{s}{{340}} – \dfrac{s}{{{{3.10}^8}}} = 3 \Rightarrow s = 1020m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )