Khi bị phát hiện trong nhà có trộm thì những người nào sau đây có quyền bắt trộm: a)cảnh sát b)Những người được pháp luật cho phép c)Bất kỳ người nào

Question

Khi bị phát hiện trong nhà có trộm thì những người nào sau đây có quyền bắt trộm:
a)cảnh sát
b)Những người được pháp luật cho phép
c)Bất kỳ người nào
d)Viện kiểm soát

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-07-11T01:01:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:02:10+00:00

  Trả lời:

  Khi bị phát hiện trong nhà có trộm thì những người nào sau đây có quyền bắt trộm:

  a)cảnh sát

  b)Những người được pháp luật cho phép

  c)Bất kỳ người nào

  d)Viện kiểm soát

  Giải thích:

  Khi bị phát hiện trong nhà có trộm thì bất kì người nào cũng thế bắt được và đưa lại cho công an xử lí chặt chẽ.Nếu gọi cho cảnh sát thì trong thời gian đó trộm đã trốn thoát thành công.Nên bất kì người nào có khả năng có thể bắt trộm.

  ⇒Đáp án:C.Bất kỳ người nào.

  0
  2021-07-11T01:02:28+00:00

  Khi bị phát hiện trong nhà có trộm thì những người nào sau đây có quyền bắt trộm:

  a)cảnh sát

  b)Những người được pháp luật cho phép

  c)Bất kỳ người nào

  d)Viện kiểm soát

  Giải thích :

  Quyền bắt trộm khi vào nhà là bất kì người nào có thể bắt và giao nộp cho cơ quan công an nhưng không xâm phạm đến điều 20 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )