.Khi bóng đèn huỳnh quang hoạt động thì dòng điện gây ra tác dụng gì? Tác dụng nào có lợi ? Tác dụng nào có hại ?

Question

.Khi bóng đèn huỳnh quang hoạt động thì dòng điện gây ra tác dụng gì? Tác dụng nào có
lợi ? Tác dụng nào có hại ?

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-28T14:54:27+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:55:46+00:00

  Đáp án:

  Khi bóng đèn huỳnh quang phát sáng thì sẽ gây ra 2 tác dụng:

  + TÁc dụng quang: là tác dụng có lợi giúp ta soi sáng, chiếu sáng nhìn được trong buổi tối

  + TÁc dụng nhiệt : là tác dụng có hai gây nóng xung quanh bóng đèn huỳnh quang.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )