Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro. C. tham gia p

Question

Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là
A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom
B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro.
C. tham gia pư trùng hợp.
D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước.

in progress 0
Arianna 3 tuần 2021-11-20T18:43:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T18:45:04+00:00

  Đáp án:

  Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là

  A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom

  B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro.

  C. tham gia pư trùng hợp.

  D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-20T18:45:13+00:00

  Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là:

  A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom

  B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro.

  C. tham gia pư trùng hợp.

  D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước.

  Lời giải bạn xem hình:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )