Khi chia 1 số cho 4 và 9 đều dư 2. Biết hiệu của 2 thương là 210. Tìm 2 số đó

Question

Khi chia 1 số cho 4 và 9 đều dư 2. Biết hiệu của 2 thương là 210. Tìm 2 số đó

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-14T07:17:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:19:13+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là số cần tìm.

  Gọi thương của phép chia a:4 là:b

  Gọi thương của phép chia a:9 là: c

  Theo đề bài,có:

  a:4=b (dư 2)

  a:9= c (dư 2)

  b-c=210

  Hiệu số phần bằng nhau của b,c là

  9-4=5(phần)

  Số b là:

  210:5.9=378

  Số cần tìm là:

  378.4+2=1514

  Đáp số: 1514

  đây bạn nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )