Khi x chia cho 6 thì dư là 5. Số dư khi x chia cho 3 là

Question

Khi x chia cho 6 thì dư là 5. Số dư khi x chia cho 3 là

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-11-13T07:16:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:17:58+00:00

  Đáp án:

  Khi x chia cho 6 thì dư là 5. Số dư khi x chia cho 3 là 2

  Giải thích các bước giải:

   vì Khi x chia cho 6 thì chẳng khác gì chia cho3 vì số chia hết cho 6 thì luôn luôn chia hết cho 3

  => x chia cho 3 dư 5 hay x chia cho 3 dư 2

  vd : x=8

  8:3=1(dư 5)

  8:3=2(dư 2)

  0
  2021-11-13T07:17:59+00:00

  Khi x chia cho 6 thì dư là 5. Số dư khi x chia cho 3 dư 2.

  CHÚC BN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )