khi chia hai số tự nhiên a và b cho 3 thì có cùng số dư là r.chứng minh rằng:(a-b) chia 3 (giúp mình với)

Question

khi chia hai số tự nhiên a và b cho 3 thì có cùng số dư là r.chứng minh rằng:(a-b) chia 3 (giúp mình với)

in progress 0
Maya 2 giờ 2021-09-13T14:44:41+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T14:46:06+00:00

  Đáp án:

  a chia hết cho 3 dư r=> a có dạng là 3n+r

  b chia hết cho 3 dư r=> b có dạng 3m+r

  =>a-b=3n+r-3m-r=3n-3m=3 (n-m) luôn chi hết cho 3

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )