khi chiếu ánh sáng với cường độ như nhau vào các cây A,B,c nhận thấy cây A không thải cũng không hấp thu CO2, cây B hấp thụ CO2, Cây C thải CO2. Hãy c

Question

khi chiếu ánh sáng với cường độ như nhau vào các cây A,B,c nhận thấy cây A không thải cũng không hấp thu CO2, cây B hấp thụ CO2, Cây C thải CO2.
Hãy cho biết cây A,B,C thuộc nhóm thực vật nào?????

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-21T07:07:27+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:08:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: *Căn cứ vào điểm bù ánh sáng để xác định loại cây.
  – Cây A : Cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp nên CO2 thải ra và hấp thụ tương đương. Cây A là cây trung tính.
  – Cây B hấp thụ CO2: Cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp nên cây hấp thụ CO2 từ môi trường nhiều hơn thải ra. Cây B có điểm bù ánh sáng thấp, là cây ưa bóng.
  – Cây C thải CO2: Cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp nên lượng CO2 thải ra môi trường nhiều hơn hấp thụ. Cây C có điểm bù ánh sáng cao, là cây ưa sáng.
  * Điều kiện thích hợp để trồng cây:
  – Cây A trồng ở mọi điều kiện ánh sáng.
  – Cây B trồng dưới tán cây khác, hoặc dưới bóng râm …
  – Cây C trồng nơi quang đãng, hoặc nơi nhiều ánh sáng …

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )