khi cho 15,36g Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng lấy dư. Thể tích khí thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ở đktc là

Question

khi cho 15,36g Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng lấy dư. Thể tích khí thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ở đktc là

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-02T15:44:21+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:46:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-02T15:46:16+00:00

  $n_{Cu}=15,36/64=0,24mol$

  $Cu+2H_2SO_4\overset{t^o}\to CuSO_4+2H_2O+SO_2↑$

  Theo pt :

  $n_{SO_2}=n_{Cu}=0,24mol$

  $⇒V_{SO_2}=0,24.22,4=5,376l$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )