Khi cho 9,2g hỗn hợp Zn và Al tác dụng vừa đủ với 0,25 mol khí Cl2 thị khối lượng muối thu được là

Question

Khi cho 9,2g hỗn hợp Zn và Al tác dụng vừa đủ với 0,25 mol khí Cl2 thị khối lượng muối thu được là

in progress 0
Brielle 6 ngày 2021-12-03T23:06:39+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:07:40+00:00

  Đáp án:

   m muối=26,95 gam

  Giải thích các bước giải:

   hỗn hợp kim loại  + Cl2 —-> muối

  BTKL: m kim loại + mCl2=m muối

  -> m muối=9,2+0,25.(35,5.2)=26,95 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )