khi cho dd NaOH vào ống nghiệm đựng dd FeCl3 hiện tượng thí nghiệm quan sát đước

Question

khi cho dd NaOH vào ống nghiệm đựng dd FeCl3 hiện tượng thí nghiệm quan sát đước

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-31T08:21:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:22:42+00:00

  Đáp án:

    Cho dung dịch `NaOH` vào ống nghiệm đựng dung dịch `FeCl_3` có hiện tượng màu vàng nâu của dung dịch `FeCl_3` nhạt dần và xuất hiện kết tủa nâu đỏ `(Fe(OH)_3)`

  Giải thích các bước giải:

  PT: `3NaOH+FeCl_3⟶Fe(OH)_3↓+3NaCl`

  0
  2021-08-31T08:22:43+00:00

  Cho `NaOH` vào ống nghiệm đựng dung dịch `FeCl_3` thì thấy có kết tủa nâu đỏ xuất hiện

  `FeCl_3+3NaOH->Fe(OH)_3+3NaCl`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )