Khi cho H2SO4 đặc vào cốc thuỷ tinh đựng bông gòn, người ta thấy: A. Xuất hiện chất rắn màu đen B.Cacbon và so2 thoát ra C.xuất hiện chất rắn màu đe

Question

Khi cho H2SO4 đặc vào cốc thuỷ tinh đựng bông gòn, người ta thấy:
A. Xuất hiện chất rắn màu đen
B.Cacbon và so2 thoát ra
C.xuất hiện chất rắn màu đen và có khí thoát ra
D. K có hiện tượng j

in progress 0
Jade 4 tuần 2021-08-25T06:56:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T06:57:19+00:00

  Đáp án: $C$

   

  Giải thích các bước giải:

  Bông gòn là cacbohidrat (có dạng $C_n(H_2O)_m$) nên bị $H_2SO_4$ hút nước tạo thành chất rắn đen là cacbon. Có khí thoát ra, khí này là $CO_2, SO_2$ do $H_2SO_4$ tác dụng với cacbon. 

  0
  2021-08-25T06:57:39+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   Hiện tượng xuất hiện rắn màu đen và khí thoát ra gồm \(CO_2;SO_2\). Vì bông gòn là \(xenlulozo\), bản chất là cacbohidrat dạng \(C_m(H_2O)_n\) nên bị \(H_2SO_4\) đặc tách nước ra và xảy ra phản ứng oxi hóa.

  \({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + 12n{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}6nC{O_2} + 17n{H_2}O + 12nS{O_2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )