khi cho khí natri hiđroxit vào quả bóng bay thả ra quả bóng sẽ thế nào? vì sao?

Question

khi cho khí natri hiđroxit vào quả bóng bay thả ra quả bóng sẽ thế nào? vì sao?

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-15T17:38:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T17:39:45+00:00

  $\text{Khi cho khí natri hiđroxit vào quả bóng bay thả ra quả bóng sẽ bay lên.}$

  $\text{Vì natri hidroxit nhẹ hơn không khí nên quả bóng có thể bay lên được.}$

  0
  2021-09-15T17:40:23+00:00

  khi cho khí natri hiđroxit vào quả bóng bay thả ra quả bóng sẽ bay lên vì khí natri hiđroxit nhẹ hơn không khí nên bay lên được

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )