Khi cho lai 2 thứ lúa chín muộn và chín sớm với nhau. Người ta thu được toàn lúa chín sớm. Tiếp tục cho F1 thụ phấn với nhau. Ở F2 thu được 256 cây lú

Question

Khi cho lai 2 thứ lúa chín muộn và chín sớm với nhau. Người ta thu được toàn lúa chín sớm. Tiếp tục cho F1 thụ phấn với nhau. Ở F2 thu được 256 cây lúa chín muộn và 769 cây lúa chín sớm.
a) Giải thích kết quả trên. Viết sơ đồ lai từ P –>F2
b) Cho cây lúa F1 giao phấn với 1 cây lúa khác ở đời sau thu được tỉ lệ 50% chín muộn : 50% chín sớm. Hãy xác định kiểu gen của cây lúa đem lai với cây F1.

in progress 0
Everleigh 4 tuần 2021-08-17T04:32:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:33:31+00:00

  Đáp án:

     a) xét kết quả thu được ở F2  :

  hạt chín sớm        769        3

  _______________ = ______ =  ____  => nghiệm đúng theo định luật phân li 

  hạt chín muộn      256         1

   theo địn luật phân li của MenDen, hạt chín sớm là do tính trạng trội qđ, hạt chín muộn do tính trạng lặn qđ

           

  quy ước gen : gọi gen A qđ tính trạng lúa chín sớm là trội 

                                       a                                      muộn là lặn 

   F2 có tỉ lệ 3: 1 => p phải dị hợp về cặp gen đem lai 

    – SĐL:      p:   h.chín sớm        ×         h.chín muộn 

                                AA                                    aa

                   Gp:          A                                     a

                   F1:                            Aa(100%)

                F1×F1:          h.chín sớm                ×                    h.chín sớm  

                                            Aa                                                    Aa

                    GF1:              A,a                                                      A,a

                       F2:               1AA:2Aa:1aa

                        KH:    3h. chín sớm : 1 h.chín muộn

  b)      do F1 đều có KG giống nhau (Aa) => bố mẹ phải thuần chủng về cặp gen đem lai

           =>  p có KG là :     AA:aa

  – SĐL:     

                p:        h.chín sớm            ×              h.chín muộn

                                  Aa                                           aa

                GP:             A,a                                           a

                F1:       1Aa:1aa

                KH:               1h.chín sớm : 1h. chín muộn       

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-17T04:33:46+00:00

  Đây bn xem ảnh. Mong giúp đỡ được cho bn. Chúc bn học tốt!
  khi-cho-lai-2-thu-lua-chin-muon-va-chin-som-voi-nhau-nguoi-ta-thu-duoc-toan-lua-chin-som-tiep-tu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )