Khi cho những cây đậu hà lan mọc lên từ hạt vàng( kí hiệu P) giao phấn với những cây đậu hà lan mọc lên từ hạt xanh, thu dc F1 có 80% hạt vàng và 20%

Question

Khi cho những cây đậu hà lan mọc lên từ hạt vàng( kí hiệu P) giao phấn với những cây đậu hà lan mọc lên từ hạt xanh, thu dc F1 có 80% hạt vàng và 20% hạt xanh.Nếu cho tất cả những hạt vàng P này mọc thành cây rồi cho tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt vàng ở F2 là bao nhiêu? Biết tt hạt vàng trội hoàn toàn so với tt hạt xanh và không phát sinh đột biến

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-08-23T19:20:36+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:22:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a. Quy ước : A- vàng,a – xanh

  Giả sử: P có x AA, y Aa và x+ y = 1

  Cho P giao phấn với cây hạt xanh:

  xAA x aa => xAa

  yAa x aa => $\frac{y}{2}$Aa : $\frac{y}{2}$aa

  $\frac{x}{2}$aa = 0,2 => x = 0,4

  Vậy P: 0,6 AA : 0,4 Aa tự thụ phấn:

  F2: Aa = 0,4 . $\frac{1}{2^{2}}$ = 0,1

  aa =(  0,4 . – 0,1) : 2 = 0,15

  AA = 0,6 + 0,15 = 0,75

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )